چشم انداز:

حضور در بین ۵ شرکت برتر کشت و صنعت شرق کشور از لحاظ بازده سرمایه و توسعه یافتگی فعالیت ها در زمینه تولید محصولات دامی، کشاورزی و صنایع غذایی و حرکت به سمت کشاورزی پایدار با هدف عرضه محصول سالم و ارگانیک به بازارهای داخلی و خارجی.

مأموریت:

 • انجام فعالیت ها تولیدی، بازرگانی و خدمات مشاوره ای در حوزه های کشاوزی و دامپروری به منظور تنوع بخشی به محصولات با بهره مندی از تکنولوژی های نوین
 • اداره بهینه سرمایه و کسب درآمد، به منظور ایجاد سود جهت سهامداران از طریق ارتقا بهره وری در استفاده از منابع در اختیار و توسعه فعالیت های مشارکتی
 • نوآوری در محصولات تولیدی با بکار گیری نیروی انسانی متخصص، دانش و فناوری نوین و ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی به منظور توسعه تولیدات
 • تلاش در جهت دستیابی به امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خود کفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی با کیفیت در راستای کسب و افزایش رضایتمندی مشتریان

ارزش ها:

 • ارج نهادن به کرامت انسانی، تعهد به رعایت اخلاق حرفه ای و قوانین و مقررات
 • تأمین رضایت مشتری و ذی نفعان
 • دانش مداری و بهره گیری از فناوری های روز
 • کار تیمی به منظور ایجاد هم افزایی و مسؤلیت پذیری متکی بر دانش و آگاهی
 • ایمنی و سلامت محیط کار و کارکنان
 • حفظ منابع طبیعی و احترام به محیط زیست

استراتژی ها:

 • تنوع بخشی در فعالیت های کشاورزی و دامی و الگوهای همکاری و مشارکتی با رویکرد اتکا به نیاز بازار، قابلیت های اختصاصی منطقه و زودبازده بودن (WO-SO-ST)
 • ایجاد نظام جامع بازرگانی و ورود به بازارهای بین المللی (WO-ST)
 • تأمین منابع از ظرفیت های خارج از سازمان (WO-SO)
 • ایجاد برند و تولید بدون کارخانه (SO)
 • ایجاد نظام بهبود کیفیت و مدیریت عملکرد (WO-ST)
 • حرکت در جهت تکمیل زنجیره تامین به منظور ایجاد ارزش افزوده (SO)
 • افزایش ظرفیت تولیدات دامی به منظور استفاده از پتانسیل ارزش آفرین بازار و ظرفیت خالی تولیدی موجود (SO)
 • ارائه خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای (ST)
 • مدیریت هزینه و منابع (WO-WT)
 • انجام فعالیت های تحقیقاتی و همکاری با سازمان های تحقیقاتی و تعریف پروژه های دانش بنیان (ST)
 • بازنگری ساختار مالی (سرمایه در گردش، ساختار سرمایه) (WO)

محل شرکت:
مشهد-بزرگراه شهيد كلانتري-مجتمع آبادگران-برج اداري آفتاب -طبقه ۸-تلفن ۵۱۳۸۷۱۸۷۱۶،۲۶،۳۶