چشم انداز:
-کسب رتبه دوم بین شرکت های معدنی فعال در زمینه اکتشاف و استخراج فلورین و حضور در بازارهای منطقه و جهانی
مأموریت:
-ارتقاء ارزش افزوده محصولات معدنی از طریق انجام فرآوری با تمرکز بر فلورین
-ثبت و اکتشاف محدوده معدنی با هدف انجام فعالیت های بازرگانی
-خلق ثروت و سود آوری پایدار جهت سهامداران و ذی نفعان با بهره برداری حداکثری از ظرفیت های معدنی بالقوه و انجام فراوری محصولات
-ایجاد زنجیره ارزش و حرکت در جهت تکمیل زنجیره تأمین فلورین با بهره گیری از تکنولوژی نوین و نیروی انسانی متخصص
ارزش ها:
-ارج نهادن به کرامت انسانی و تعهد به اخلاق حرفه ای کسب و کار
-رعایت منافع و حقوق مشتریان و ذی نفعان
-تشویق و ترغیب کارکنان به یادگیری، مشارکت و نوآوری
-حفظ محیط زیست و منابع طبیعی
استراتژی ها:
-تنوع بخشی مرحله ای تولید و ورود به محصول جدید باتوجه به قابلیت موجود (ST- WO)
-تقویت مطالعات اکتشاف و استخراج و فراوری (WT)
-استقرار سیستم بهینه فراوری (WT)
-تقویت و توسعه فعالیت های بازرگانی با ایجاد زیرساخت های لازم و اتکا به قابلیت ها و نیازهای بازار (WT)
-بهبود و ارنقاء زنجیره تأمین مبتنی بر قابلیت ها (SO)
-مهندسی فروش و توسعه بازار مصرف (WT)
-تامین سرمایه گذار و منابع مالی از خارج از سازمان ضمن بهره مندی از حمایت های دولتی و بانکی (WT)
-بازبینی ساختار سرمایه و سیستم های مالی (WO-WT)
-استقرار سیستم های کیفی و بهبود عملکرد (WT)
-بهینه سازی شبکه حمل و نقل (WT)
-اتحاد با تولید کنندگان (ST)
-مدیریت هزینه (WT)

محل شرکت:
مشهد-بزرگراه شهيد كلانتري-مجتمع آبادگران-برج اداري آفتاب -طبقه ۸-تلفن ۵۱۳۸۷۱۸۷۱۹،۳۹،۲۹