چشم انداز:

کسب رتبه سوم در میان برندهای برتر تولید رب در کشور و معرفی شدن به عنوان قطب صنایع تبدیلی غذایی شرق کشور با توسعه سبد محصولات با کیفیت.

مأموریت:

 • انجام فعالیت ها تولیدی و بازرگانی در حوزه تولید رب و محصولات وابسته به منظور نفوذ در بازار های داخلی و منطقه ای
 • سود آوری منطقی و پایدار با استفاده بهینه از امکانات تولید و توزیع مناسب محصولات با کیفیت به منظور جلب رضایت ذی نفعان
 • نوآوری در محصولات با تکیه بر دانش فنی روز و تجهیزات پیشرفته تولید به منظور تنوع بخشی در تولید و توسعه سبد محصول
 • تولید محصولات با کیفیت و سالم با استفاده از مواد اولیه سالم و ارگانیک و انجام فعالیت های مشارکتی و پیمانکاری به منظور توسعه بازار و کسب رضایت مشتریان

ارزش ها:

 • پاس داشتن کرامت و شأنیت انسانی کارکنان و مشتریان
 • آموزش های مستمر پرسنل و بروز رسانی و انطباق علم و عمل و بهره گیری از فناوری های روز دنیا
 • کار و تلاش متکی بر ایمان که عامل بقای انسان می باشد ( لیس للانسان الا ما سعی)
 • حفظ حقوق و تأمین رضایت مشتریان و ذی نفعان سازمان
 • حفظ ایمنی و سلامت محیط کار و کارکنان
 • حفظ منابع طبیعی و احترام به محیط زیست

استراتژی ها:

 • تقویت نظام جامع بازرگانی با رویکرد تقویت برند و توسعه بازار (WT-WO-SO)
 • استفاده از حداکثر ظرفیت تولید و مدیریت هزینه فرصت مبتنی بر تقاضا (ST-WO)
 • تقویت زنجیره تأمین و تنوع بخشی به فراورده های خاص محصولات بر پایه گوجه فرنگی (ST-SO)
 • تنوع بخشی به منابع درآمدی و تمرکز بر بازار ها و محصولات خاص مبتنی بر تقاضای مشتری و موضوع فعالیت (WT-WO)
 • انجام فعالیت های مشارکتی و پیمانکاری و تولید سفارشی (WT-SO)
 • بهره مندی از حمایت های دولتی و بانکی و تامین مالی از منابع خارج از سازمان (WT)
 • انتقال تولید به خارج از سازمان و تولید بدون کارخانه جهت محصولات جدید و دارای کشش تقاضا (SO)
 • واگذاری و فروش شرکت با شرایط مناسب (WT)
 • تقویت نظام بهبود کیفیت و مدیریت عملکرد (ST)
 • بازنگری در ساختار مالی (ساختار سرمایه و سرمایه در گردش) (WO)