شرکت فدک قدر تکسا بر مبنای همکاری مشترک سه شرکت فدک کوثر توس ، شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر وگروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا ایجاد و در اداره کل ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

این شرکت با توجه به ماموریت و موضوع فعالیت مندرج در اساس نامه، عهده دار پیگیری پاره ای از فعالیت های سهامداران در منطقه، مطالعه و حرکت در حوزه های قابل سرمایه گذاری و فرصت های کسب و کار، مطالعه و سرمایه گذاری در فعالیت های دانش بنیان    می باشد.

اهم فعالیت های شرکت فدک قدر تکسا به عنوان هلدینگ چند رشته ای کسب و کار:

  ۱- برق و انرژی (نیروگاهی، مولدهای مقیاس کوچک، انرژی های نو)

 ۲- کشت و صنعت (دامهای کوچک و بزرگ، تولید مواد غذایی،تولید زعفران، محصولات باغی، تولید علوفه، تولید کود، تولید تجهیزات کشاورزی)

 ۳- معادن (سنگ آهن، فلزات گرانبها، سرب، بنتونیت، باریت، فلورین، مس)

 ۴-ITوICT(اتوماسیون صنعتی، اتوماسیون گلخانه ای، شبکه ارتباط حمل و نقل عمومی، مدیریت هوشمند ایاب و ذهاب عمومی)